TNPSC Group 4 General Tamil

TNPSC Group 4 General Tamil

TNPSC Group 4 General Tamil : இந்த பக்கத்தில் 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரையிலான தமிழ் பாடப்புத்தகங்களிலிருந்து மிகத்தரமான, சுருக்கமான பாடக்குறிப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாடக்குறிப்புகள் போட்டிக்குத் தயாராகும் தேர்வர்களுக்கு நிச்சயம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம்.

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் ஆண்டுதோறும் பல்வேறு வகையான போட்டிகளை நடத்தி வருகிறது. இந்தத் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெறுபவர்கள் தமிழக அரசின் பல்வேறு அரசுத் துறைகளில் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர். அரசு வேலைக்காக காத்திருக்கும் மாணவர்களுக்கும், இளைஞர்களுக்கும் இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு.

Weekly Test – 1 / 100 Questions 2022

Weekly Test – 2 / 100 Questions 2022

6th TAMIL

6th TAMIL Term 1 / 6th Tamil Study Materials Part – 1

6th TAMIL Term – 2 / 6th Tamil Study Materials Part – 2

6th std TAMIL Term – 3 / 6th Study Materials Part – 3

6th std TAMIL ILAKKANAM / 6th Tamil Study Materials Part – 4

Online Test

6th std Tamil One Mark Questions Online Test – 1

6th std Tamil One Mark Questions Online Test – 2

6th Standard TAMIL One Mark Questions Online Test – 3

6th Standard TAMIL One Mark Questions Online Test – 4

6th TAMIL One Mark Questions Online Test – 5

7th TAMIL

7th TAMIL Term – 1 / 7th Tamil Study Materials Part -1

7th TAMIL Term – 2 / 7th Tamil Study Materials Part – 2

7th Standard TAMIL Term – 3 / 7th Tamil Study Materials Part – 3

7th Standard TAMIL ILAKKANAM / 7th Study Materials Part – 4

Online Test

7th TAMIL One Mark Questions Online Test – 1

7th TAMIL One Mark Questions Online Test – 2

7th std TAMIL One Mark Questions Online Test – 3

7th std TAMIL One Mark Questions Online Test – 4

7th Standard TAMIL One Mark Questions Online Test – 5

8th TAMIL

8th std TAMIL Term – 1 / 8th Tamil Study Materials Part – 1

8th std TAMIL Term – 2 / 8th Tamil Study Materials Part – 2

8th TAMIL Term – 3 / 8th Tamil Study Materials Part – 3

8th TAMIL ILAKKANAM / 8th Tamil Study Material Part – 4

Online Test

TNPSC Group 4 General Tamil
TNPSC Group 4 General Tamil

8th std TAMIL One Mark Questions Online Test – 1

8th std Tamil One Mark Questions Online Test – 2

8th Tamil One Mark Questions Online Test – 3

8th Tamil One Mark Questions Online Test – 4

8th Standard Tamil One Mark Questions Online Test – 5

8th Standard Tamil One Mark Questions Online Test – 6

8 Tamil One Mark Questions Online Test – 7

8 Tamil One Mark Questions Online Test – 8

8th stand Tamil One Mark Questions Online Test – 9

8th stand Tamil One Mark Questions Online Test – 10

9th TAMIL

9th std TAMIL Part – 1 / 9th Tamil Study Materials part – 1

9th std TAMIL Part – 2 / 9th Tamil Study Materials Part – 2

9th Standard TAMIL Part – 3 / 9th Tamil Study Materials part – 3

9th TAMIL ILAKKANAM Part – 1 / 9th Tamil Study Materials Part – 4

9th TAMIL ILAKKANAM Part – 2 / 9th Tamil Study Materials Part – 5

Online Test

9th std TAMIL One Mark Questions Online Test – 1

9th std TAMIL One Mark Questions Online Test – 2

9th TAMIL One Mark Questions Online Test – 3

9th TAMIL One Mark Questions Online Test – 4

9th Standard TAMIL One Mark Questions Online Test – 5

9th Standard TAMIL One Mark Questions Online Test – 6

9 TAMIL One Mark Questions Online Test – 7

9 TAMIL One Mark Questions Online Test – 8

9th stand TAMIL One Mark Questions Online Test – 9

9th stand TAMIL One Mark Questions Online Test – 10

TNPSC Group 4 General Tamil

10th TAMIL

10th std TAMIL Part – 1 / 10th Tamil Study Materials Part – 1

10th std TAMIL Part – 2 / 10th Tamil Study Materials Part – 2

10th Standard TAMIL Part – 3 / 10th Tamil Study Materials Part – 3

10th TAMIL ILAKKANAM Part – 1 / 10th Tamil Study Materials Part – 4

10th TAMIL ILAKKANAM Part – 2 / 10th Tamil Study Materials Part – 5

Online Test

10th TAMIL One Mark Questions Online Test – 1

10th TAMIL One Mark Questions Online Test – 2

10th Standard TAMIL One Mark Questions Online Test – 3

10th Standard TAMIL One Mark Questions Online Test – 4

10th std TAMIL One Mark Questions Online Test – 5

10th std TAMIL One Mark Questions Online Test – 6

10 TAMIL One Mark Questions Online Test – 7

10 TAMIL One Mark Questions Online Test – 8

10th stand TAMIL One Mark Questions Online Test – 9

10th stand TAMIL One Mark Questions Online Test – 10

11th TAMIL

11th std TAMIL Part – 1 / 11th Tamil Study Materials Part – 1

11th std TAMIL Part – 2 / 11th Tamil Study Materials Part – 2

11th TAMIL Part – 3 / 11th Tamil Study Materials Part – 3

Online Test

11th std TAMIL One Mark Questions Online Test – 1

11th std TAMIL One Mark Questions Online Test – 2

11th stand TAMIL One Mark Questions Online Test – 3

11th stand TAMIL One Mark Questions Online Test – 4

11th Standard TAMIL One Mark Questions Online Test – 5

11th Standard TAMIL One Mark Questions Online Test – 6

11 TAMIL One Mark Questions Online Test – 7

11 TAMIL One Mark Questions Online Test – 8

11th TAMIL One Mark Questions Online Test – 9

11th TAMIL One Mark Questions Online Test – 10

TNPSC Group 4 General Tamil

12th TAMIL

12th std TAMIL Part – 1 / 12th Tamil Study Materials Part – 1

12th std TAMIL Part – 2 / 12th Tamil Study Materials Part – 2

12th Standard TAMIL Part – 3 / 12th Tamil Study Materials Part – 3

Online Test

12th std TAMIL One Mark Questions Online Test – 1

12th std TAMIL One Mark Questions Online Test – 2

12th stand TAMIL One Mark Questions Online Test – 3

12th Standard TAMIL One Mark Questions Online Test – 4

12th Standard TAMIL One Mark Questions Online Test – 5

12th TAMIL One Mark Questions Online Test – 6

12th TAMIL One Mark Questions Online Test – 7

12 TAMIL One Mark Questions Online Test – 8

12 TAMIL One Mark Questions Online Test – 9

12th stand TAMIL One Mark Questions Online Test – 10

Tnpsc

இங்கு வழங்கப்பட்ட TNPSC Group 4 General Tamil பாடக்குறிப்புகள் மற்றும் 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாதிரி தேர்வுகள் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வுகள் மற்றும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் நடத்துகின்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு நிச்சயமாக பெருமளவு பயன்படும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

Please share with your friends

1 thought on “TNPSC Group 4 General Tamil”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top