TNPSC Free Online Test Tamil – 5

Please share with your friends

Results

Please share with your friends
Please share with your friends

#1. “இந்திய நாட்டை மொழிகளின் காட்சி சாலை” என்று குறிப்பிட்டவர்

#2. ‘திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்’ என்னும் நூலை எழுதியவர்

#3. முதன் முதலாக திராவிடம் என்ற சொல்லை உருவாக்கியவர்................

#4. “எங்கள் பகைவர் எங்கோ மறைந்தார், இங்குள்ள தமிழர்கள் ஒன்றாதல் கண்டே” என்றவர்

#5. கரும்பு.................... முன்னோர் காலத்தில் சீனாவிலிருந்து கொண்டு வந்து பயிரிடப்பட்டது.

#6. மணிக்கொடி இதழில் புதுக்கவிதைகளை எழுதியவர்..............

#7. “கல்தோன்றி மண்தோன்றாக் காலத்தே, வாளொடு முன்தோன்றிய மூத்தக்குடி” என்ற வரிகள் இடம்பெற்ற நூல்

#8. சாதுவன் வணிகம் செய்யும் பொருட்டுக் கடல் கடந்து சென்ற குறிப்பு .................. ல் உள்ளது.

#9. காமராஜர் அவர்களின் அரசியல் குரு யார்?

#10. கல்வி வளர்ச்சி நாள் கொண்டாடப்படுவது?

#11. குறுந்தொகையில் கடவுள் வாழ்த்து பாடலைப் பாடியவர்?

#12. முத்தொள்ளாயிரம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?

#13. நெடுநல்வாடை என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார்?

#14. கலிங்கத்துப்பரணியில் உள்ள தாழிசைகள் எண்ணிக்கை............

#15. “ஆனை ஆயிரம் அமரிடை வென்ற மாணவனுக்கு வகுப்பது பரணி” என்று குறிப்பிடும் நூல்

#16. கனிச்சீர்கள் நான்கில் சரியானதை தேர்வு செய்க.

#17. ஆசிரியப்பாவுக்கு உரிய சீர்கள்............. ஆகும்.

#18. இலக்கண முறைப்படி குற்றமுடையது எனினும், இலக்கண ஆசிரியர்களால் குற்றமன்று என ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது?

#19. கழல் பணிந்தான். இத்தொடரில் அமைந்துள்ள ஆகுபெயர்................

#20. செய்யுளில் இருபொருளுக்கிடையேயுள்ள ஒற்றுமையைக்கூறிப் பின்னர், அவற்றை வேறுபடுத்திக் காட்டுவது.............

#21. “மங்கையராய்ப் பிறப்பதற்கே நல்ல, மாதவம் செய்திட வேண்டுமம்மா” என்ற பாடல் வரிகள் யாருடையது?

#22. “உச்சிமலையில் ஊரும் அருவிகள் ஒரே வழியில் கலக்குது, தினம் ஒற்றுமையில்லா மனிதகுலம் உயர்வும் தாழ்வும் வளர்க்குது” என்றவர்

#23. “ஏழையின் குடிசையில் அடுப்பும் விளக்கும் தவிர எல்லாமே எரிகிறது” என்ற கவிதை வரிகள் யாருடையது?

#24. கரிகாலனின் முன்னோர்கள் காற்றின் போக்கினை அறிந்து கலம் செலுத்தினர் என்பதனை.............. பாடல் கூறுகிறது

#25. ‘விளைந்து முதிர்ந்த விழுமுத்து’ என்ற வரிகள் இடம்பெறுவது?

#26. “உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே” எனும் பாடல் வரிகள் இடம்பெறுவது?

#27. தில்லையாடி வள்ளியம்மைக்கு நடுவணரசு அஞ்சல் தலை வெளியிட்ட ஆண்டு எது?

#28. காமராஜர் தம் பேச்சாற்றலை................சென்று வளர்த்துக்கொண்டார்.

#29. ‘கல்விக்கண் கொடுத்த வள்ளல் காமராசர்’ என்று குறிப்பிட்டவர் யார்?

#30. “காலை மாலை உலாவி நிதம் காற்று வாங்கி வருவோரின், காலைத் தொட்டு கும்பிட்டு காலன் ஓடிப்போவானே” என்றவர்

#31. இறையனார் களவியலுக்கு உரை கண்டவர்.................

#32. கிருத்துவக் கம்பர் என புகழப்படுபவர்..............

#33. ‘ரூபாய்த்’ என்றால்...............பொருள்.

#34. ‘திருவிளையாடற் புராணம்’ என்னும் நூலை எழுதியவர்?

#35. பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனாரின் இயற்பெயர்?

#36. நான் சமையல் கற்றேன். இத்தொடரில் அமைந்துள்ள ஆகுபெயர்................ஆகும்.

#37. செய்யுளின் எல்லா அடிகளையும் முன்பின்னாக மாற்றிப் பொருள் கொண்டாலும், பொருளும் ஓசையும் சிதையாமல் வருவது?

#38. அடிதோறும் ஐந்து சீர்களைப் பெற்று வருவது?

#39. அடிதோறும் இறுதீச்சீர் ஒன்றிவர தொடுப்பது?

#40. சொல்லையும் பொருளையும் வரிசையாக நிறுத்தி, நேரே பொருள் கொள்வது?

#41. “பரணிக்கோர் ஜெயங்கொண்டார்” எனப் பாராட்டியவர் யார்?

#42. பாஞ்சாலி சபதத்தில் உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்கை

#43. தென்மொழி, தமிழ்ச்சிட்டு, தமிழ்நிலம் ஆகிய இதழ்களை நடத்தியவர்

#44. இனமொழிகள் அனைத்தையும் இணைத்துத் திராவிட எனும் சொல்லைத் தாம் கையாண்டதாகக் ................. கூறியுள்ளார்.

#45. “கல்லைப் பிசைந்து கனியாக்கும் செந்தமிழின் சொல்லை மானியாகத் தொடுத்தவனும் நீதானே” எனத் தாலாட்டுப் பாடியவர்

#46. ‘தமிழ் பண்பாடு’ என்ற இதழை தொடங்கியவர் யார்?

#47. சங்ககாலத்திற்கு முன்பிருந்தே தமிழர்கள் பிற நாடுகளுக்குக் கடற்பயணம் மேற்கொண்ட செய்தியை ‘முந்நீர் வழக்கம்’ எனக் குறிப்பிடும் நூல்

#48. பசியின் கொடுமையில் “பசிப்பிணி என்னும் பாவி” என்று குறிப்பிடுவது

#49. ஆங்கிலமோ, பிறமொழியோ பயின்றுவிட்டால் தென்படுமோ மொழியுணர்ச்சி - என்றவர்

#50. சீவக சிந்தாமணியில் உள்ள இலம்பகங்களின் எண்ணிக்கை …………

Finish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!