8th Tamil Studies Test 5

8th Tamil Studies Test 5 | இந்த பகுதியில் 8 ஆம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்திலிருந்து 20 கொள்குறி வகை வினாக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. பயிற்சியைத் தொடங்க…

8th Tamil Studies Test 5

Results

Please share with your friends
Please share with your friends

#1. பன்னிரு திருமுறைகளுள் ஏழாம் திருமுறையை எழுதியவர் ………………

#2. இலக்கியங்களில் ‘பணிலம்’ என்று அழைக்கப்படுவது ………………

#3. “கலந்தந்த பொற்பரிசம்கழித்தோணியால் கரைசேர்க்குந்து” – எனும் வரிகள் இடம்பெறும் நூல் …………….

#4. ‘தமிழ்த்தென்றல்’ என்று அழைக்கப்படுபவர் யார்?

#5. இருபத்தொரு நரம்புகளைக் கொண்ட யாழ் வகை ………………

#6. தமிழகத்திலேயே மஞ்சள் சந்தைக்கு புகழ்பெற்ற நகரம் …………… ஆகும்.

#7. செந்தமிழ்த் தேனி, மறம் பாட வந்த மறவன் என்றும் புகழப்படுபவர் யார்?

#8. கடைச்சங்க காலத்தில் தமிழகத்தில் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள் …………….. என்று அழைக்கப்பட்டன.

#9. ‘எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே’ என்று குறிப்பிடுவது ……………

#10. திருச்சி அருகில் அல்லூரில் திருவள்ளுவர் தவச்சாலையும், பாவாணர் நூலகமும் அமைத்தவர் ……………

#11. உலக ஈர நில நாள் ………………

#12. பின்வருவனவற்றுள் விழைவுத் தொடரை தேர்வு செய்க.

#13. ‘வல்லுருவன்’ என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது ………………

#14. கீழ்க்கானும் தொடர்களில் குறிப்புப் பெயரெச்சத் தொடரைத் தேர்வு செய்க.

#15. கீழ்க்காண்பனவற்றுள் சரியான பாவகையைத் தேர்வு செய்க.

#16. உவமையை மட்டும் கூறி, அதன் மூலம் கூறவந்த கருத்தை உணரவைப்பது ……………

#17. ‘பொன்னகரம்’ என்ற புகழ்பெற்ற சிறுகதையை எழுதியவர் யார்?

#18. நீலகேசி நூலில் உள்ள சருக்கங்களின் எண்ணிக்கை …………. ஆகும்.

#19. தமிழகத்தின் வேர்ட்ஸ்வொர்த் என்று புகழப்படுபவர் யார்?

#20. சுந்தரர் இயற்றிய திருத்தொண்டத் தொகையை முதல் நூலாகக் கொண்டு ……………… பெரியபுராணத்தை இயற்றினார்,

Finish

8th Tamil Studies Test 5

செலவு சேமிப்புசெயல்திறனை மேம்படுத்துதல் மற்றும் பணிப்பாய்வுகளை ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலம், கால் சென்டர் மென்பொருள் சிறு வணிகங்களுக்கு பணத்தைச் சேமிக்க உதவும். தானியங்கு பணிகள் மற்றும் நெறிப்படுத்தப்பட்ட பணிப்பாய்வுகள் கூடுதல் பணியாளர்களின் தேவையைக் குறைக்கலாம், அதே நேரத்தில் நிகழ்நேர அறிக்கையிடல் மற்றும் பகுப்பாய்வு ஆகியவை வணிகங்கள் செலவுகளைக் குறைக்கக்கூடிய பகுதிகளைக் கண்டறிய உதவும். கூடுதலாக, கால் சென்டர் மென்பொருளானது வாடிக்கையாளரின் முழுமையான பார்வையை வழங்க CRM மென்பொருள் போன்ற பிற கருவிகளுடன் ஒருங்கிணைக்க முடியும், இது நகல் தரவு உள்ளீட்டின் தேவையைக் குறைத்து ஒட்டுமொத்த உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்தும். சிறந்த சிறு வணிக அழைப்பு மைய மென்பொருள் விருப்பங்கள்

ரிங் சென்ட்ரல் RingCentral என்பது கிளவுட் அடிப்படையிலான தகவல்தொடர்பு தளமாகும், இது வாடிக்கையாளர் ஆதரவு அழைப்புகளை திறமையாக நிர்வகிக்க சிறு வணிகங்களுக்கு உதவும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட பல அம்சங்களை வழங்குகிறது. மேடையில் அழைப்பு ரூட்டிங், அழைப்பு கண்காணிப்பு மற்றும் அழைப்பு பதிவு அம்சங்கள், அத்துடன் நிகழ்நேர அறிக்கையிடல் மற்றும் பகுப்பாய்வு ஆகியவை அடங்கும். வாடிக்கையாளரின் முழுமையான பார்வையை வழங்க, CRM மென்பொருள் போன்ற பிற கருவிகளுடன் RingCentral ஒருங்கிணைக்கிறது. RingCentral பல்வேறு சிறு வணிகத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பலவிதமான விலைத் திட்டங்களை வழங்குகிறது, ஒரு பயனருக்கு மாதத்திற்கு $19.99 இல் தொடங்குகிறது.

8th Tamil Studies Test 5

Talk என்பது சிறு வணிகங்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட கிளவுட் அடிப்படையிலான கால் சென்டர் மென்பொருள் தீர்வாகும். மென்பொருளில் அழைப்பு ரூட்டிங், அழைப்பு கண்காணிப்பு மற்றும் அழைப்பு பதிவு அம்சங்கள், அத்துடன் CRM மென்பொருள் போன்ற பிற கருவிகளுடன் ஒருங்கிணைப்பு வரம்பில் அடங்கும். Zendesk Talk நிகழ்நேர அறிக்கையிடல் மற்றும் பகுப்பாய்வுகளை வழங்குகிறது, இது வணிகங்கள் தங்கள் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்த உதவுகிறது. Zendesk Talk ஆனது வெவ்வேறு சிறு வணிகத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பலவிதமான விலைத் திட்டங்களை வழங்குகிறது, ஒரு பயனருக்கு மாதத்திற்கு $25 தொடக்கம்.

ஏர்கால் Aircall என்பது கிளவுட் அடிப்படையிலான கால் சென்டர் மென்பொருள் தீர்வாகும், இது வாடிக்கையாளர் ஆதரவு அழைப்புகளை திறமையாக நிர்வகிக்க சிறு வணிகங்களுக்கு உதவும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட பல அம்சங்களை வழங்குகிறது. மென்பொருளில் அழைப்பு ரூட்டிங், அழைப்பு கண்காணிப்பு மற்றும் அழைப்பு பதிவு அம்சங்கள், அத்துடன் CRM மென்பொருள் போன்ற பிற கருவிகளுடன் ஒருங்கிணைப்புகளும் அடங்கும். வணிகங்கள் தங்கள் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்த உதவும் நிகழ்நேர அறிக்கை மற்றும் பகுப்பாய்வுகளையும் Aircall வழங்குகிறது. ஏர்கால் பல்வேறு சிறு வணிகத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பலவிதமான விலைத் திட்டங்களை வழங்குகிறது, ஒரு பயனருக்கு $30 இல் தொடங்குகிறது.

தனிப்பயனாக்கக்கூடிய அழைப்பு ரூட்டிங் சிறு வணிக அழைப்பு மைய மென்பொருள் வாடிக்கையாளர்களின் அழைப்பு பொருத்தமான முகவருக்கு அனுப்பப்படுவதை உறுதிசெய்யக்கூடிய தனிப்பயனாக்கக்கூடிய அழைப்பு ரூட்டிங் விருப்பங்களை வழங்குகிறது. முகவரின் திறன் தொகுப்பு, கடந்தகால செயல்திறன் மற்றும் பணிச்சுமை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அழைப்பு ரூட்டிங் வாடிக்கையாளர் சிறந்த சேவையைப் பெறுவதை உறுதி செய்கிறது. CRM உடன் எளிதான ஒருங்கிணைப்பு உங்கள் CRM (வாடிக்கையாளர் உறவு மேலாண்மை) அமைப்புடன் கால் சென்டர் மென்பொருளை ஒருங்கிணைப்பது வாடிக்கையாளர் தொடர்புகளைக் கண்காணிப்பது,

8 tamil book answers, 8th std tamil book answers new syllabus, 8th tamil book guide, 8th tamil guide 2023, 8th tamil, tnpsc tamil online test, 8th guide tamil, tnpsc online test, 8th std tamil book answers pdf, 8th standard tamil, tamil 8th guide, 8th std tamil book answers

Please share with your friends

2 thoughts on “8th Tamil Studies Test 5”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top