சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை | Environmental Management

The Important Questions are given in the 10th science subject of Environmental Management or சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை.

சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை

சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை | Environmental Management | 10th Science

Start
Congratulations - you have completed சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை | Environmental Management | 10th Science.You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.

இனக்கலப்பு மற்றும் உயிரித்தொழில்நுட்பவியல் 10th Science Important Questions

TNPSC Official Website

. நிறுவனம் உரிமம் பெற்ற கடன் அதிகாரிகளிடமிருந்து தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஆதரவையும் வழங்குகிறது மற்றும் விரைவான மற்றும் திறமையான நிறைவு செயல்முறையை வழங்குகிறது, சில கடன்கள் 21 நாட்களுக்குள் முடிவடையும். விரைவான கடன்கள் மூலம் ராக்கெட் அடமானம் ராக்கெட் மார்ட்கேஜ் பை விரைவு கடன்கள் என்பது ஒரு ஆன்லைன் அடமானக் கடன் வழங்குபவராகும், இது வழக்கமான, FHA, VA மற்றும் ஜம்போ கடன்கள் உட்பட பல்வேறு வகையான மறுநிதியளிப்பு விருப்பங்களை வழங்குகிறது. ராக்கெட் மார்ட்கேஜ் போட்டி விலைகள் மற்றும் விரைவான மற்றும் எளிதான ஆன்லைன் விண்ணப்ப செயல்முறையை வழங்குகிறது, பெரும்பாலான கடன்கள் 30 நாட்களுக்குள் முடிவடையும்.

ராக்கெட் மார்ட்கேஜ் அதன் பயனர் நட்பு இடைமுகத்திற்காக தனித்து நிற்கிறது, இது கடன் வாங்குபவர்கள் முழு மறுநிதியளிப்பு செயல்முறையையும் ஆன்லைனில் முடிக்க அனுமதிக்கிறது. நிறுவனம் உரிமம் பெற்ற கடன் அதிகாரிகளிடமிருந்து தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஆதரவையும் வழங்குகிறது, அவர்கள் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கவும் மறுநிதியளிப்பு செயல்முறை முழுவதும் வழிகாட்டுதலை வழங்கவும் உள்ளனர். லோன் டிப்போ LoanDepot என்பது ஒரு அடமானக் கடன் வழங்குபவர், இது வழக்கமான, FHA, VA மற்றும் ஜம்போ கடன்கள் உட்பட பல்வேறு மறுநிதியளிப்பு விருப்பங்களை வழங்குகிறது. LoanDepot போட்டி விலைகள் மற்றும் விரைவான மற்றும் எளிதான ஆன்லைன் விண்ணப்ப செயல்முறையை வழங்குகிறது, பெரும்பாலான கடன்கள் 21 நாட்களுக்குள் முடிவடையும். LoanDepot அதன் வாடிக்கையாளர் சேவைக்காக தனித்து நிற்கிறது, மறுநிதியளிப்பு செயல்முறை முழுவதும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஆதரவையும் வழிகாட்டுதலையும் வழங்க உரிமம் பெற்ற கடன் அதிகாரிகளின் குழு உள்ளது. கடன் வாங்குபவர்கள் தங்கள் மறுநிதியளிப்பு விருப்பங்களைப் பற்றி தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க உதவும் வகையில், அடமானக் கால்குலேட்டர் மற்றும் மறுநிதியளிப்பு வழிகாட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு கருவிகள் மற்றும் ஆதாரங்களை நிறுவனம் வழங்குகிறது.

சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை | Environmental Management

உத்தரவாத விகிதம் என்பது ஒரு அடமானக் கடன் வழங்குபவர், இது வழக்கமான, FHA, VA மற்றும் ஜம்போ கடன்கள் உட்பட பல்வேறு மறுநிதியளிப்பு விருப்பங்களை வழங்குகிறது. உத்திரவாத விகிதம் போட்டி விலைகள் மற்றும் விரைவான மற்றும் எளிதான ஆன்லைன் விண்ணப்ப செயல்முறையை வழங்குகிறது, பெரும்பாலான கடன்கள் 21 நாட்களுக்குள் முடிவடையும். உத்திரவாத விகிதம் அதன் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த அணுகுமுறைக்கு தனித்து நிற்கிறது, இது கடன் வாங்குபவர்கள் முழு மறுநிதியளிப்பு செயல்முறையையும் ஆன்லைனில் முடிக்க அனுமதிக்கிறது. கடன் வாங்குபவர்கள் தங்கள் மறுநிதியளிப்பு விருப்பங்களைப் பற்றி தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க உதவும் வகையில், அடமானக் கால்குலேட்டர் மற்றும் மறுநிதியளிப்பு வழிகாட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு கருவிகள் மற்றும் ஆதாரங்களை நிறுவனம் வழங்குகிறது.

AmeriSave மார்ட்கேஜ் கார்ப்பரேஷன் அமெரிசேவ் மார்ட்கேஜ் கார்ப்பரேஷன் என்பது ஒரு அடமானக் கடன் வழங்குபவர் ஆகும், இது வழக்கமான, FHA, VA மற்றும் ஜம்போ கடன்கள் உட்பட பல்வேறு மறுநிதியளிப்பு விருப்பங்களை வழங்குகிறது. போட்டி விலைகள் மற்றும் விரைவான மற்றும் எளிதான ஆன்லைன் விண்ணப்ப செயல்முறையை வழங்குகிறது, பெரும்பாலான கடன்கள் 21 நாட்களுக்குள் முடிவடையும். AmeriSave அதன் வாடிக்கையாளர் சேவைக்காக தனித்து நிற்கிறது, மறுநிதியளிப்பு செயல்முறை முழுவதும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஆதரவையும் வழிகாட்டுதலையும் வழங்க உரிமம் பெற்ற கடன் அதிகாரிகளின் குழு உள்ளது.

Please share with your friends

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top